De Signaleringsmethode werkdruk is een gestandaardiseerd interview waarmee een eerste verkenning kan worden uitgevoerd. De uitkomst van enkele interviews geeft een indicatie of de psychische belasting verbredend en verdiepend moet worden onderzocht.
In de doctoraalscriptie wordt ingegaan op de betrouwbaarheid en verschillende validiteiten van de Signaleringsmethode werkdruk. (With a short English summary.)
De Vragenlijst werkdruk is een gestandaardiseerde vragenlijst waarmee de psychische belasting op team, afdelings- of bedrijfsniveau verbredend en verdiepend kan worden onderzocht.
English version of the Questionnaire
Een uitgebreide theoretische onderbouwing van het begrip werkstress. Er wordt ingegaan op de theoretische achtergrond van het fenomeen. Tevens wordt de validiteit en betrouwbaarheid van de Vragenlijst werkdruk beschreven. (With a short English summary.)
In de masterscriptie wordt een meerjarig adviestraject geevalueerd. In het adviestraject en de evaluatie is gebruik gemaakt van de Vragenlijst werkdruk. (With a short English summary.)
Artikel uit het Tijdschrift voor toegepaste arbowetenschappen (2009/2 supplement). In het artikel wordt ingegaan welke werkdrukbronnen werkstress, gezondheidsklachten en verzuim veroorzaken. Tevens wordt ingegaan welke werkdrukbronnen een relatie hebben met fouten en (bijna)ongevallen.
In het stuk wordt ingegaan op de verschillen tussen de Vragenlijst werkdruk en de Utrechtse Burnout Schaal (UBOS).
Een empirisch onderzoek door Wendy Boeken naar de relatie van werkdruk en werkstress en ongevallen. Masterscriptie in het kader van de opleiding tot hoger veiligheidskundige (HVK)